Behandling av personuppgifter

Vad vi behöver

GRAM Hotels kommer vara det som kallas ”Personuppgiftsansvarig” av de personuppgifter du ger oss. Vi samlar bara in personuppgifter om dig som är av icke känslig karaktär. De uppgifter vi samlar in inkluderar dock namn, adress, e-post etc.

Varför behöver vi dem

Vi behöver veta dina grundläggande personuppgifter för att ge dig rätt och adekvat information i samband med bokning av någon av våra tjänster (konferens-, rum-, paket-, spa- eller restaurangbokningar). Vi samlar inga personuppgifter från dig som vi inte behöver för att tillhandahålla tjänsterna till dig.

Vad vi gör med dem

Alla personuppgifter behandlas av vår personal i Sverige, men för IT-hosting och underhåll kan denna information var lokaliserad på servrar inom Europeiska Unionen. I de fall tredje part har tillgång till dina personuppgifter har vi upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal med den parten.

Vi ser alltid till att skydda dina personuppgifter enligt senaste standard. Vid överföring av personuppgifter sker detta via säker datakommunikation.

Hur länge vi behåller dem

Enligt svensk bokföringslag är vi skyldiga att behålla grundläggande personuppgifter som sker vi bokning (namn, adress, kontaktuppgifter) i minst 7 år. Därefter kommer uppgifterna raderas eller anonymiseras om inget annat avtal ingåtts. De personuppgifter vi använder, efter ditt godkännande, för marknadsföring kommer att sparas hos oss tills du meddelar att du inte längre vill ha denna typen av e-post.

Vad vi också skulle vilja göra med dem

Vi vill gärna spara ditt namn och din e-postadress för att informera dig om våra framtida erbjudanden och liknande. Denna information kommer aldrig säljas vidare eller delas med tredje part som inte är en av våra samarbetspartner där dina uppgifter är skyddade. Du kan när som helst avbryta prenumerationen via e-post (hello@hotelskansen.se) eller via avregistreringlänken som finns i all e-postkommunikaiton av detta slaget.

Vilka är dina rättigheter?

Om du vid något tillfälle tror att den information vi behandlar på dig är inkorrekt ber vi dig att vända dig till oss för att få dina uppgifter korrigerade eller raderade. Om du vill göra detta, eller lämna ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter, kan du kontakta oss på privacy@gramhotels.se (ange “Personuppgifter” i ämnesraden) så kommer vi att undersöka frågan och vidta önskade åtgärder.

Våra fullständiga användarvillkor hittar du här.

Vad vill du boka? >